U wil dringend een ondernemingsnummer aanvragen ? Dat kan…! Eunomia ondernemingsloket kan u onmiddellijk en eenvoudig een ondernemingsnummer toekennen. U kan uw ondernemingsnummer zelfs aanvragen van thuis uit via dit online-aanvraagformulier. Wij zorgen voor een snelle en correcte registratie van uw zaak in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Bovendien kan deze opstart bij ons tegen de laagste tarieven van de markt.

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met:

Eunomia Ondernemingsloket Mechelen

logo eunomia

Dhr. Peter Switsers
Zeutestraat 2b
2800 Mechelen

015 45 12 48
015 45 12 46

Alle zelfstandigen die een bedrijf oprichten hebben zo een ondernemingsnummer nodig. Dit nummer kan enkel worden toegekend via een ondernemersloket. Het oude handelsregister en handelsregisternummer zijn afgeschaft.

Indien u dit wenst kan u onmiddellijk ook alle andere mogelijke formaliteiten door Eunomia Erkend Ondernemingsloket laten in orde brengen. Zo kan Eunomia ook uw BTW-activering regelen, uw vergunningen, enz… Deze kosten zijn altijd apart te betalen. Hierover vindt u hieronder meer informatie.

Hebt u al een ondernemingsnummer, dan kan u de gegevens gekoppeld aan uw ondernemingsnummer opzoeken en controleren in de public search-databank. Indien deze gegevens niet (meer) correct zijn kan u met ons contact opnemen om deze te laten aanpassen.

Andere formaliteiten die u als zelfstandige moet regelen zijn:

1 Openen van een zichtrekening.

Bij het starten van een onderneming moet u een aparte bankrekening openen waarvan het gebruik strikt gescheiden moet blijven van uw privé-rekening(en).

2 BTW-hoedanigheid aanvragen.

Zelfstandigen zijn meestal BTW-plichtig en moeten hun ondernemingsnummer laten activeren als BTW-nummer. Deze activatie kan u onmiddellijk, samen met de aanvraag van uw ondernemingsnummer, door Eunomia laten regelen. Vrijstelling voor BTW wegens beperkte omzet is in sommige gevallen mogelijk.

3 Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

Iedere zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) is verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Zij regelen voor u uw pensioen, ziekteverzekering-invaliditeit, kleine risico’s, moederschapsuitkering en de kinderbijslag. De meewerkende echtgenote van de zelfstandige die mee helpt in de zaak en die geen eigen gelijkwaardig statuut heeft, moet ook verplicht een aansluiting nemen bij het sociaal verzekeringsfonds. Voor meer info i.v.m. het sociaal statuut en uw aansluiting kan u terecht bij Multipen op www.multipen.be of op het telefoonnummer 015/451260. Wanneer wij uw ondernemingsnummer regelen kunnen wij ook in één keer uw aansluiting doen bij de sociale kas. Zo spaart u weer een administratieve stap uit.

4 Speciale vergunningen

Voor sommige zelfstandige beroepsactiviteiten moet men bepaalde vergunningen aanvragen: b.v. milieuvergunning, eetwareninspectie, SABAM, leurkaart, enz. Sommige van deze vergunningen kan je door Eunomia laten aanvragen. Zo kan je alle formaliteiten tegelijkertijd en op één en hetzelfde adres in orde laten brengen. Deze diensten zijn wel betalend (laag tarief!).

de beroepskaart en de leurkaart/foorkaart.

Voor het bekomen van de beroepskaart, de foorkaart en de leurkaart, zal men vooraf kennis van bedrijfsbeheer en/of beroepskennis moeten aantonen bij het ondernemingsloket Eunomia.(niet in Vlaanderen)

Beroepskaart

Vreemdelingen die in België een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen in eigen naam of onder de vorm van een vennootschap, dienen te beschikken over een beroepskaart.

Leurkaarten

Het verkopen, te koop aanbieden en uitstallen met het oog op de verkoop van goederen en diensten op de openbare markt, op de openbare weg, deur aan deur verkoop, ten huize van de consument en ander commerciële plaatsen wordt als ambulante handel beschouwd. Om deze vorm van handel te kunnen drijven dient men individueel in het bezit te zijn van een leurkaart.

5 Verplichte verzekeringen

  • Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
  • Verzekering beroepsaansprakelijkheid
  • Arbeidsongevallen verzekering indien personeel in dienst

6 Werken met personeel

Wanneer de onderneming personeel zal tewerkstellen, is het zeer belangrijk om dit onmiddellijk door te geven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Onze sociale secretariaten kunnen deze formaliteit van u overnemen en u bij staan bij alle andere zaken waarmee u te maken krijgt als u personeel tewerk stelt. Ook hiervoor verwijzen wij u naar dezelfde contactgegevens.

Ik start een vennootschap.

Voor wie geen éénmanszaak maar een vennootschap wil oprichten gelden extra verplichtingen. Er moeten, voor u naar een ondernemingsloket gaat, statuten worden opgemaakt die meestal door een notaris worden neergelegd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Om de oprichtingsakte op te stellen zal de notaris naar het bankattest vragen (als bewijs dat het oprichtingskapitaal is volstort) en naar het financieel plan. Bepaalde vennootschapsvormen, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap kunnen worden opgericht met een onderhandse akte en moeten dus niet via een notaris worden opgericht. Voor de publicatie van de oprichtingsakte kan u beroep doen op de diensten van Eunomia of kan u contact opnemen met uw boekhouder/accountant Na de publicatie moet de verdere inschrijving steeds via het ondernemingsloket gebeuren. De kosten van de notaris en de neerlegging zijn altijd zelf te betalen.

Eunomia wenst u veel succes! Neem ook zeker eens een kijkje op onze website www.eunomia.be voor meer gedetailleerde informatie per beroep (onder ‘startersformaliteiten’) of contacteer ons op 015 45 12 60. Een zaak starten doe je via Eunomia Ondernemingsloket!